HC Vannerie 90

3 - 4
13.09.2020 19:00

HC Wildcats Lausanne

Buts

14.00 Savary Steve
(Page Samuel)
Donzallaz Joé
(Philipona Nathan)
20.20
Brügger Calvin
(Donzallaz Joé)
27.20
33.40 Page Samuel
(Billetter Stéphane)
Berset Jean-Paul
(Berset Yan)
36.30
43.00 Allais Julien
(Billetter Stéphane)
56.45 Chiovenda Johan

Pénalités

Berset Jean-Paul
2 min / Retenir un adversaire
09.30
18.00 Allais Julien
2 min / Dureté excessive
20.30 Vouilloz Gilles
2 min / Dureté excessive
22.30 Vouilloz Gilles
2 min / Charge incorrecte
24.00 Billetter Stéphane
2 min / Retenir un adversaire
Widmer Dominik
2 min / Charge incorrecte
31.04
Berset Jean-Paul
2 min / Retenir la canne de l'adversaire
32.57
Berset Yan
2 min / Deplacement intentionnel du but
40.00
45.10 Allais Yann
2 min / Deplacement intentionnel du but
Philipona Nathan
2 min / Retenir un adversaire
53.10
54.30 Vouilloz Gilles
2 min / Deplacement intentionnel du but